Výrobcovia

OMRON M1 COMPACT

Poloautomatický tlakomer

Viac detailov

Poloautomatický merací prístroj s balónikom.

Detekcia nepravidelných pulzov - arytmie.

Pamäť na 14 nameraných hodnôt.