Výrobcovia

Tehotenský test AXIOM

2 testery

Viac detailov

K včasnej detekcii možného tehotenstva pri vynechaní periódy. Balenie obsahuje dva rovnocenné testy. Druhý test slúži v prípade zistenia nesprávneho výsledku alebo pri podozrení, že bol test použitý predčasne a nedá sa zretelne sledovat testovací pruh, alebo je homožné použíť celkom samostatne nasledujúci mesiac.